Verontrusting over vastlopen roulatie politie

ROTTERDAM, 19 AUG. De Tweede Kamer is verontrust over het dreigende mislukken van de 'politie-carrousel'. Woordvoerders van PvdA, D66 en CDA waarschuwen minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) dat ze hem houden aan zijn belofte uiterlijk in september de verschuiving van hoofdcommissarissen van politie af te ronden.

Zaterdag werd bekend dat de beoogde roulatie van hoofdcommissarissen, een gevolg van de parlementaire enquête opsporingsmethoden, in een impasse is geraakt. Door groeiend verzet van korpsbeheerders en hoge eisen van enkele politiechefs is het volgens betrokkenen bij de carrousel nagenoeg onmogelijk geworden dat Dijkstal de roulatie in september rond heeft.

Tweede-Kamerlid Kalsbeek-Jasperse (PvdA) noemt het bericht over de haperende carrousel “verontrustend” maar niet verrassend omdat ook haar signalen hebben bereikt dat er een impasse is ontstaan. Zij zegt echter dat een overplaatsing van enkele politiecommissarissen noodzakelijk is in het licht van de toezeggingen die Dijkstal de Kamer heeft gedaan. “Er moet wel wat moet gebeuren”, aldus Kalsbeek.

Kamerlid Dittrich (D66) zei dit weekeinde in het Radio 1-Journaal dat Dijkstal een zeer moeilijk debat met de Tweede Kamer tegemoet gaat als hij zijn belofte over de carrousel niet gestand doet. “De Kamer wil maatregelen zien. Ik hoop niet dat het momentum voor maatregelen is vergleden”, aldus Dittrich. Het CDA heeft dit weekeinde de vrees uitgesproken dat de parlementaire enquête zonder personele gevolgen blijft voor de top van de politie. Dat duidt volgens het CDA op “zwak bestuur” en creëert een “griezelige situatie”. De VVD zegt er vanuit te gaan dat de minister van Binnenlandse Zaken zijn toezeggingen nakomt. “Dijkstal is aan zet”, aldus een woordvoerder van de fractie.

De moeilijkheden met de carrousel komen voort uit het feit dat het vooralsnog onmogelijk is gebleken een acceptabele nieuwe functie te vinden voor de korpschef van Hollands-Midden, Van Hulst. Het vertrek van Van Hulst is noodzakelijk om ruimte te maken voor de Haarlemse politiechef Straver, die door de Tweede Kamer wordt gezien als een van de hoofdschuldigen van de IRT-affaire.

CDA en D66 zeggen overigens dat de carrousel wordt gecompliceerd omdat een voor de Haarlemse korpsleiding gunstige conclusie is verdwenen uit het rapport van de rijksrecherche over de CID Haarlem, die een hoofdrol in de enquête speelde. Volgens hen tast dit het negatieve oordeel over Straver aan. Kalsbeek wil weten of er “te goeder trouw uit het rijksrechercherapport is geschrapt dan wel of sprake is van manipulatie”.