Ruzie over verhoging tabaksaccijnzen

DEN HAAG, 19 AUG. Tussen de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid bestaat een verschil van mening over de voorziene verhoging van de accijns op sigaretten en shag. Volksgezondheid wil de accijnzen met drie kwartjes verhogen Economische Zaken wil de verhoging beperking tot een kwartje.

De accijnsverhoging werd in mei aangekondigd in de nota 'Tabaksontmoedigingsbeleid' van de ministers Borst (Volksgezondheid) en Wijers (Economische Zaken). De nota is primair gericht op het voorkomen dat jongeren gaan roken, waarbij als een van de mogelijkheden wordt genoemd het prijs- en accijnsinstrument. Daarnaast wil het kabinet de verkoop van sigaretten aan jongeren onder de 18 jaar verbieden. Er moet een reclameverbod voor sigaretten komen in gelegenheden waar veel jongeren komen.

De opbrengst van de verhoging zou benut kunnen worden om de stijgende kosten van de volksgezondheid deels op te vangen. De schatkist int dit jaar zo'n drie miljard gulden aan tabaksaccijnzen.