Perot presidentskandidaat namens eigen partij

WASHINGTON, 19 AUG. De Texaanse zakenman en miljardair H. Ross Perot (66) heeft gisteren de nominatie voor het Amerikaanse presidentschap aanvaard van de door hem zelf opgerichte Onafhankelijkheidspartij. Perot, die in 1992 als partijloze kandidaat 19 procent van de stemmen behaalde, heeft nog geen kandidaat voor het vice-presidentschap.

Sinds maart heeft Perot meer dan zes miljoen dollar gestoken in de oprichting van de nieuwe partij. De afgelopen week konden de 1,1 miljoen Amerikanen die petities hebben getekend om de partij in het hele land officieel erkend te krijgen, kiezen of ze Perot als presidentskandidaat wilden dan wel diens uitdager Richard Lamm, de Democratische oud-gouverneur van Colorado. Per post, telefoon en fax of via Internet kon men zijn stem uitbrengen, maar niet meer dan 50.000 mensen deden dat. Perot behaalde 65,2 procent, Lamm 34,8 procent van de uitgebrachte stemmen.

De verslagen Lamm wilde gisteren nog niet zeggen of hij Perots kandidatuur steunt. Hij klaagde dat Perot het partijapparaat heeft aangewend om zich van de overwinning te verzekeren.

Veel partijleden zouden geen stembiljet ontvangen hebben, vooral in staten die Lamm gunstig gezind zijn. Lamm zelf en een aantal van zijn familieleden kregen hun biljetten pas nadat zij zich op de televisie beklaagd hadden.

Perot aanvaardde de nominatie op de conventie die zijn partij gisteren hield in Valley Forge, in Pennsylvania, waar in de winter van 1777-1778 George Washington de kiem legde voor de overwinning in de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britse koloniale macht - een historische bijzonderheid waar Perot op inging toen hij zijn aanhang vergeleek met de revolutionairen die aan de wieg van de natie stonden.

In 1992 besteedde Perot zestig miljoen dollar van zijn eigen geld aan zijn campagne. Na een succesvolle start maakte hij in juli plotseling bekend dat hij zich terugtrok. Toen hij zich later alsnog in de race wierp lukte het hem niet meer zijn aanvankelijke populariteit terug te winnen - maar hij kreeg wel meer stemmen dan enige onafhankelijke kandidaat in de afgelopen tachtig jaar.

Niet bekend

Op zijn karakteristieke joviale manier sprak Perot gisteren de conventie toe. Met grafieken en een stortvloed aan economische cijfers sprak hij over het begrotingstekort, dat over enkele jaren weer snel zal stijgen. Ook hekelde hij het tekort op de handelsbalans, het tweepartijensysteem en het stelsel van sociale uitkeringen. Zonder in bijzonderheden te treden zei hij dat de uitkering voor ouderen herzien moet worden. Hij bepleitte dat iedere belastingverhoging voortaan bij referendum goedgekeurd moet worden.

Volgens opiniepeilingen krijgt Perot minder dan tien procent van de stemmen als er nu verkiezingen worden gehouden. Een recente peiling van het weekblad Newsweek geeft aan dat de Democraat Clinton en de Republikein Dole nu bijna gelijk opgaan, terwijl Perot nog geen drie procent zou krijgen.

Perot toonde gisteravond echter meteen zijn handige mediatactiek, die hem altijd goedkoop zendtijd oplevert. Meteen na zijn toespraak was hij een uur lang te gast in het praatprogramma van Larry King op CNN, zijn favoriete forum, waar doorgaans geen lastige vragen worden gesteld.

    • Juurd Eijsvoogel