Organon en Signal samen in research

ROTTERDAM, 19 AUG. Organon in Oss, onderdeel van Akzo Nobel, en het Amerikaanse Signal Pharmaceuticals in San Diego hebben een overeenkomst gesloten voor onderzoek naar nieuwe receptoren voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Signal zal met haar technologie nieuwe selectiesystemen ontwikkelen die door Organon zullen worden gebruikt voor het testen van grote aantallen chemische stoffen op hun biologische activiteit. De beoogde produkten kunnen worden toegepast in de gynaecologie en bij cardio-vasculaire-, neurologische en andere ziekten. Organon heeft de wereldwijde exclusieve rechten voor de ontwikkeling en marketing van de resultaten van deze samenwerking.

Organon zal de research en testontwikkeling bij Signal financieren door middel van een combinatie van licentiebetalingen, vaste jaarlijkse vergoedingen en royalties over de verkopen van de uiteindelijke produkten.

Organon ontwikkelt en produceert farmaceutische produkten op gebieden als de gynaecologie, de psychiatrie, trombose en auto-immuunziekten. De belangrijkste produktgroepen zijn orale anticonceptiemiddelen, vruchtbaarheidshormomen en geneesmiddelen ter behandeling van menopausale klachten, depressies en psychose. Bij Organon werken wereldwijd ongeveer 9.000 mensen.

Signal is gericht op het onderzoek naar de regulering van gen-expressie en nieuwe receptoren voor geneesmiddelen voor de behandeling van inflammatoire, virale en neurologische ziekten en afwijkingen in het botmetabolisme. Deze produkten vertegenwoordigen een nieuwe klasse van geneesmiddelen die werken op intracellulaire signaaleiwitten die de genen aansturen die verantwoordelijk zijn voor de produktie van de ziekteveroorzakende eiwitten.