Nieuw Westafrikaans plan voor vrede Liberia

ABUJA, 19 AUG. De leiders van de Westafrikaanse Economische Gemeenschap (ECOWAS) zijn het dit weekeinde eens geworden over een nieuw vredesplan voor Liberia. Het ligt in de bedoeling dat alle Liberiaanse milities voor eind januari volgend jaar worden ontwapend en dat daarna rond 30 mei verkiezingen plaatshebben. Als eerste stap van het akkoord zouden de milities vanaf morgen een staakt-het-vuren in acht moeten nemen.

Het is niet de eerste keer dat een plan wordt opgesteld om de burgeroorlog in Liberia te beëindigen maar tot nu toe liepen alle inspanningen op niets uit, mede omdat de krijgsheren steeds op steun konden rekenen van hen welgezinde buurlanden. Nieuw aan het jongste akkoord is dat alle leiders van ECOWAS zich hebben verplicht om strafmaatregelen (zoals het uitwijzen van gezinsleden) te treffen tegen krijgsheren die de uitvoering van het plan tegenwerken.

Op de topontmoeting in Abuja, die ook werd bijgewoond door de voornaamste Liberiaanse krijgsheren, is eveneens besloten om de voorzitter van de overgangsraad, Wilton Sankawulo, van zijn functie te ontheffen en te vervangen door Ruth Perry, een voormalig lid van de Liberiaanse Senaat. In een verklaring zei Perry na haar benoeming dat ze “weinig illusies” had en dat “ze er naar streefde om geen gevoelens van loyaliteit te hebben jegens welke groep of factie dan ook”.

De burgeroorlog in Liberia begon in 1989, toen Charles Taylor vanuit buurland Sierra Leone Liberia binnenviel. Na een vorig jaar gesloten akkoord leek het even alsof vrede bereikbaar was, maar in april braken in Monrovia nieuwe gevechten uit. (Reuter)