Landelijke hulp op komst voor slachtoffers zedendelict

ROTTERDAM, 19 AUG. Justitie, politie, hulpverlening en de sociale advocatuur in Nederland werken aan een systeem om slachtoffers van zedenmisdrijven en seksueel geweld gespecialiseerde juridische hulp te bieden.

Op initiatief van de werkgroep Vrouw en Recht worden in alle negentien arrondissementen in Nederland besprekingen gevoerd tussen betrokken instanties. Het is de bedoeling dat slachtoffers na aangifte bij de politie worden doorverwezen naar een gespecialiseerde advocaat. Die kan op verzoek van het slachtoffer bijstand leveren.

Deze vorm van rechtsbijstand is nieuw voor Nederland. Een van de initiatiefnemers van de beoogde regeling is de Rotterdamse advocaat A. Hommes. In Rotterdam zullen politie en justitie naar verwachting voorjaar 1997 de eerste slachtoffers gaan doorverwijzen.

Justitie, politie, het bureau slachtofferhulp en de sociale advocatuur voeren daar de komende maanden afrondende besprekingen over een regionale bereikbaarheidsregeling voor zedenadvocaten. Vaste procedure zou moeten worden dat een slachtoffer na aangifte van het delict de naam en het telefoonnummer krijgt van de advocaat die piket heeft.

“Voor het arrondissement Rotterdam denken wij aan een lijst van vijfentwintig namen van raadslieden die thuis zijn in het strafrecht en het civiele aansprakelijkheidsrecht”, aldus Hommes. “Wij verwachten dat deze mensen affiniteit hebben met de bijzondere slachtoffergroep. We werken nu aan een cursus voor deze juristen die zij moeten volgen voordat zij aan de piketgroep in hun arrondissement worden toegevoegd.”

De cursus wordt ontwikkeld in overleg met het instituut Opleidingen Sociaal Recht. Naar verwachting kunnen raadslieden deze training vanaf begin volgend jaar volgen. Bijzondere aandacht daarin krijgen zaken als een straatverbod, kans van slagen van een procedure, schadevergoeding en maatregelen om de veiligheid van het slachtoffer te garanderen.

“Ik heb zelf doorgaans zo'n twintig zedenzaken in behandeling”, zegt Hommes desgevraagd. “Soms blijkt een delict domweg te zijn verjaard.” In de meeste gevallen echter kan het slachtoffer de hulp krijgen die nodig is. Centraal staat volgens de Rotterdamse juriste dat het initiatief voor de hulpvraag moet uitgaan van het slachtoffer. “De politie geeft alleen aan dat de mogelijkheid bestaat om rechtshulp te krijgen.”

Politie en justitie zijn volgens Hommes gelukkig met het landelijk initiatief, waarbij ook de Nederlandse orde van advocaten en de Raad voor de rechtsbijstand betrokken zijn. De piketregeling voor rechtshulp na zedenlicten komt tegemoet aan de richtlijnen die de Wet Terwee stelt en die ieder arrondissement moet naleven.

“Nu geeft justitie het slachoffer bij vervolging van een dader meestal alleen informatie over het verloop van de strafzaak”, weet Hommes. “De hulp en de werking van de Wet Terwee blijven daarmee beperkt en krijgt na afloop van de zaak meestal geen vervolg. Veel mensen zijn evenmin op de hoogte van de civiele mogelijkheden die de wet biedt. Via deze bijzondere rechtshulp weten slachtoffers zich straks daarin gesteund.” (ANP)