Inspraak bij pensioenfonds wordt groter

DEN HAAG, 19 AUG. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat deelnemers en ex-deelnemers van pensioenfondsen meer te zeggen krijgen over de bestemming van hun geld. “Wie betaalt moet ook iets te zeggen hebben”, zei de Grave vandaag in Den Haag bij het in ontvangst nemen van de bundel 'Onverdeeld Vermogen' van de ouderenorganisaties verenigd in het CSO.

De Grave maakte de resultaten bekend van een onderzoek van zijn ministerie dat de Wet Nypels van 1990 evalueert. Deze wet verplicht pensioenfondsen een deelnemersraad in te stellen met adviserende bevoegdheden als tenminste 5 procent van de leden daarom vraagt. De deelnemersraden zijn vooral bedoeld om gewezen deelnemers - dat zijn gepensioneerden en 'slapers' - een vorm van invloed te geven op het bestuur van de fondsen.

Twintig procent van de pensioenfondsen, goed voor een kwart van alle pensioenverzekerden, heeft inmiddels zo'n deelnemersraad ingesteld. Bij bijna tweederde van de onderzochte pensioenfondsen komt een of andere vorm van invloeduitoefening door gepensioneerden voor. Reden waarom De Grave geen behoefte heeft aan ingrijpende wetswijzigingen.

Toch zeggen 48 procent van de pensioenfondsen geen belangstelling te hebben voor het oprichten van een deelnemersraad. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat de overgrote meerderheid van de onderzochte pensioenfondsen de afgelopen vijf jaar niets heeft gedaan ter stimulering van het ontstaan van een deelnemersraad.