Delfzijl opent 'winkel' voor softdrugs

DELFZIJL, 19 AUG. De gemeente Delfzijl opent 1 september een gecontroleerd verkooppunt voor softdrugs. In deze 'winkel' krijgt iedere koper van softdrugs een bijsluiter over de gevaren van de drug. De gemeente Delfzijl heeft een bedrag van 400.000 gulden voor het verkooppunt uitgetrokken.

De stichting Paradox zal de winkel voor softdrugs beheren, onder leiding van een voormalig jongerenwerker.

De overige twee personeelsleden worden opgeleid om ook voorlichting te kunnen geven en tijdig in te grijpen bij zogenoemde probleemgevallen.

De gemeente heeft de stichting een renteloze lening verstrekt van 75.000 gulden om de aanloop te kunnen bekostigen. Daarnaast heeft de gemeente een pand gekocht en verbouwd voor in totaal 325 duizend gulden. De stichting zal vanaf 1 januari huur gaan betalen aan de gemeente - de eerste vijf maanden zijn gratis.

De gecontroleerde verkoop van softdrugs is onderdeel van het beleid dat de gemeenteraad eerder uitstippelde. Naast de winkel voorziet dat beleid onder meer in sluiting van de overige twee coffeeshops in Delfzijl en voorlichting op middelbare scholen en in het nieuwe verkooppunt.

In het nieuwe verkooppunt mag niet aan jongeren onder de achttien jaar worden verkocht. Personeelsleden en de politie zullen dat volgens de initiatiefnemers regelmatig controleren.