De Lorean wapen in strijd tegen IRA

LONDEN, 19 AUG. Groot-Brittannië heeft aan het eind van de jaren zeventig geld gestoken in de bouw van een autofabriek waarmee het hoopte een wapen in handen te krijgen in de strijd tegen de IRA. De Amerikaanse zakenman John De Lorean kreeg zo'n 200 miljoen gulden om in Belfast auto's te produceren. De fabriek kwam in een omgeving waar grote werkloosheid heerste en waar de IRA veel van haar mensen recruteerde.

Met het scheppen van werkgelegenheid hoopte de regering de activiteiten van de IRA te ondermijnen, zo hebben enkele Britse kranten in het weekeinde gemeld. De kranten zeggen de notulen in handen te hebben gekregen van geheim overleg van regeringsfunctionarissen met de accountants van Arthur Andersen. De Britse regering voert op het ogenblik in New York een rechtszaak tegen Andersen over de accountancy die het concern inzake De Lorean heeft gedaan. De rechter heeft inzage geëist in de stukken.

In een ervan noemt de toenmalige minister voor Noord-Ierland, Roy Mason, het autoproject “van het uiterste politieke, sociale en psychologische belang” en “een enorme tegenslag voor de IRA”. De autofabriek van De Lorean in Belfast ging na vier jaar failliet. Er werden maar 8333 auto's gemaakt. Tweeduizend mensen kwamen weer op straat te staan.