S.K. Martens

S.K. Martens is met ingang van 1 oktober benoemd tot president van de Hoge Raad. Martens (66) is nu vice-president van het college. Hij volgt de huidige president S. Royer (67) op, die raadsheer in buitengewone dienst wordt. Martens was van 1955 tot 1976 advocaat in Den

Haag. Sinds 1988 is hij ook rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en vice-president van het Benelux-Gerechtshof.