Shell: 19 opties voor Brent Spar

ROTTERDAM, 17 AUG. In een hoekje van de Noorse Erfjord ligt het oude olieplatform Brent Spar bij te komen van zijn avonturen op de Noordzee. Pas tegen het eind van het jaar komt er enig zicht op de eindbestemming die Shell voor het olieopslagvat kan kiezen. Dan zal de maatschappij een keuze maken uit de voorstellen die een twintigtal bedrijven en consortia heeft ingediend.

Ingrijpende besluiten zijn voorlopig niet te verwachten, maar toch maakte Shell deze week bekend waaruit de aangeboden oplossingen bestaan. Alle bedrijven van de zogeheten 'long list' kregen de gelegeheid om het eigen voorstel op een A4-tje samen te vatten. Shell verzorgde de bundeling en de verzending en voegde volledigheidshalve ook de longlist zelf bij. Zo werd spelenderwijs duidelijk dat al twee kandidaten zijn afgevallen. De oude lijst telde 21 kandidaten, nu zijn er nog maar 19.

Het gros van de gegadigden heeft het niet raadzaam geleken de getergde oliegigant met wilde plannen of malligheden lastig te vallen. De meesten vinden het maar het verstandigst de Brent Spar gewoon te ontmantelen. Ze stellen voor het stalen gevaarte, dat honderd meter diep steekt, te kantelen en naar een gunstige lokatie te verslepen. Een vijftal bedrijven, waaronder het Leidse Heeremac, werkte een plan voor vertikale ontmanteling uit. Het Britse bureau Atkins heeft erop gewezen dat het kantelen van de beschadigde Brent Spar niet zonder risico is.

Een nuttiger bestemming voor de ontmantelde onderdelen dan de Hoogovens is maar weinigen te binnen geschoten. De rest ziet de Spar als schroot.

Dat is te zeggen: niet in de Benelux. De Hollandsche Staalbouw Maatschappij in Gouda, bij voorbeeld, realiseerde zich dat de Spar onder water net zo rond is als de olieopslagtanks die Shell in de Europoort heeft staan. Zij stelt daarom voor de lange pilaar in mootjes te snijden, deze eenvoudig van een dak en een bodem te voorzien en bij Pernis op het land te zetten.

Hollandia richtte met Volker Stevin het consortium Brent Spar Renewable op en na een ongekend hevige brainstorm ontstond het idee om van de Spar een energie-eiland te maken dat de wind en wilde golven voor de Schotse kust omzet in elektriciteit.

Ook in België is nagedacht over de Brent Spar en men heeft er goede nota genomen van het feit dat een botte dumping geen haalbare kaart meer is. Maar dat betekent niet, doorzag baggerbedrijf Jan de Nul, dat het begraven van de Spar als oplossing is afgeschreven. De Nul stelt voor een diepe sleuf te baggeren, de Spar daar zachtjes in te laten zakken en dan: zand erover.

    • Karel Knip