Northwest in greep van loonconflict

ROTTERDAM, 17 AUG. Bij KLM-partner Northwest Airlines is een conflict uitgebroken over de betaling van de werknemers. De ruzie kan de financiële positie van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij ernstig schaden en daarmee ook die van de KLM.

Directie en bonden van Northwest staan lijnrecht tegenover elkaar nu de oude cao per 1 augustus j.l. is afgelopen en er grondige onenigheid bestaat over een nieuwe arbeidsovereenkomst. De bonden eisen een verhoging van 3 à 4 procent van de oude lonen. Maar de directie vreest dat dit de bedrijfskosten met ongeveer 280 miljoen dollar zal opdrijven. Met alle negatieve gevolgen vandien voor de kasstroom van Northwest Airlines, voor de verdere vermindering van de schulden die nog altijd 2,7 miljard dollar bedragen, en voor de broodnodige vernieuwing van de vloot. De Northwestvloot is gemiddeld 19 jaar oud, die van partner KLM slechts 5 jaar.

Voor de KLM kunnen financiële problemen bij de Amerikaanse partner vervelende gevolgen hebben. Als aandeelhouder profiteert de KLM mee van de recordwinsten die NWA in het 1995/1996 heeft behaald.

Het huidige arbeidsconflict heeft veel te maken met het unieke karakter van de oude arbeidsovereenkomst die in 1993 tot stand kwam toen Northwest op het randje van een bankroet balanceerde. In een alles-of-niets-poging tot reorganisatie bood de toenmalige directie het personeel een aandeel van 30 procent in het bedrijf plus drie zetels in de 'board' in ruil voor een driejarige loonstop ter waarde van 886 miljoen dollar.

Nu dit succesvolle akkoord is verlopen eisen de bonden een loonsverhoging van 12 procent om de opgelopen achterstand in te lopen en de directie stemt daar met zoveel woorden mee in. Maar daarnaast eisen verscheidene bonden ook nog een extra verhoging van 3 à 4 procent. “Wij hebben de moeilijke tijden van Northwest overleefd door grote concessies te doen en nu we goede tijden beleven willen wij daar ook van meeprofiteren”, aldus Marv Sandrin, vakbondsleider van het technisch personeel. De maatschappij behaalde vorig jaar een recordwinst van 392 miljoen dollar en in het tweede kwartaal van dit jaar werd opnieuw een recordwinst geboekt van 203 miljoen dollar. De directie weigert echter enige reële loonsverhoging maar eist van het personeel wel nieuwe produktiviteitsverbeteringen om de concurrentie aan te kunnen.

Bestuursvoorzitter John Dasberg van Northwest Airlines zei eerder deze week ervan overtuigd te zijn dat de problemen uiterlijk in september zullen worden opgelost.