Kritiek werkgevers op milieuwet detailhandel

Werkgeversverbonden VNO/NCW en MKB Nederland hebben kritiek op de manier waarop het kabinet de milieuregels voor de detailhandel wil vereenvoudigen. Volgens de organisaties leiden de nieuwe regels tot onduidelijkheid, willekeur en vrezen zij dat er te weinig bedrijven profijt van kunnen hebben. Dit hebben de organisaties gisteren geschreven in brieven aan minister De Boer van Milieu.

Volgens de nieuwe regels hoeft de detailhandel geen milieuvergunning meer te hebben op grond van de Wet milieubeheer. Detaillisten moeten wel aan de gemeente melden wat ze doen in hun bedrijf en “voldoende zorg” voor het milieu in acht nemen.

Volgens VNO/NCW is het voor bedrijven nu niet meer zo eenvoudig om vast te stellen waar ze aan moeten voldoen. Beide organisaties vrezen dat elke gemeente willekeurige eisen gaat stellen om bedrijven aan hun zorgplicht te laten voldoen wat weer tot onnodige kostenstijgingen leidt.“De facto wordt er door het koppelen van zorgplicht en het stellen van nadere eisen weer een vergunningstelsel ingevoerd”, schrijft VNO/NCW.

MKB wijst erop dat het midden- en klein-bedrijf behoefte heeft aan rechtzekerheid en rechtsgelijkheid. Die staat onder druk omdat gemeenten met eigen eisen kunnen komen “Het ontwerpbesluit voldoet niet aan deze uitgangpspunten”, aldus MKB. Ook mist de organisatie een berekening van het aantal bedrijven dat geen vergunning meer nodig heeft. MKB stelt dat als dat er weinig blijken te zijn de hele operatie minder zin heeft.

MKB schat dat de hele operatie het midden- en klein bedrijf een lastenverlichting van enkele honderden miljoenen guldens kan opleveren.