Economische Zaken wil regels voor bezit van aandelen

ROTTERDAM, 17 AUG. Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een gedragscode voor ambtenaren die handelen in aandelen. De gedragscode moet voorkomen dat ambtenaren misbruik maken van koersgevoelige informatie over bedrijven waar zij beroepshalve mee te maken hebben.

Het ministerie zal de ambtenaren instrueren hoe met koersgevoelige informatie dient te worden omgegaan. Voor sommige ambtenaren wordt het verboden om in bepaalde effecten te handelen.

Dit meldt het EZJournaal deze week, het nieuwsblad voor het ministerie van Economische Zaken. Misbruik van voorwetenschap is strafbaar. Het departement wil met de gedragscode voorkomen dat het zelf door voorwetenschapsaffaires in opspraak raakt. Economische Zaken loopt naar eigen zeggen binnen de overheid voorop met de ontwikkeling van een gedragscode. De code zal dit najaar op schrift staan.

In de financiële wereld bestaan al langer gedragscodes voor het handelen in effecten. De code van Economische Zaken kan de discussie nieuw leven inblazen op de departementen Financiën en Verkeer en Waterstaat die immers ook veel met het bedrijfsleven te maken hebben.

Economische Zaken zal schriftelijke instructies opstellen voor ambtenaren die af en toe bedrijfsinformatie onder ogen krijgen. Voor ambtenaren die zeer regelmatig met koersgevoelige informatie omgaan (insiders) komt een verbod op handel in bepaalde effecten die op een 'zwarte lijst' staan. Bovendien moeten deze ambtenaren aan een vertrouwenspersoon binnen het departement laten weten welke mutaties er in hun effectenportefeuille plaatsvinden.

Volgens Directeur Financiering en Deelnemingen van het ministerie Willem Kooijman gaat overigens slechts een betrekkelijk klein gedeelte van de ambtenaren om met koersgevoelige informatie, 10 à 15 procent, en komen totaal enkele tientallen bedrijven op de zwarte lijst te staan.

Kooijman zegt in het EZJournaal dat de verhoogde maatschappelijke aandacht voor handel in voorkennis (zie de HCS-affaire) voor het departement aanleiding is maatregelen te nemen die insiders-trading tegen moeten gaan.

Sommige afdelingen van het ministerie kennen overigens al regelingen voor medewerkers om misbruik van voorwetenschap tegen te gaan. Maar dat zijn volgens Kooijman informele afspraken die nergens zwart op wit staan. Daarnaast schrijven het Algemeen Rijksambtenarenregelement (ARAR) en de Algemene Wet Bestuursrecht de ambtenaar geheimhoudingsplicht voor. Over het handelen in aandelen is echter niets expliciet geregeld, aldus het EZJournaal.