Dialysewater op Curaçao fataal voor nierpatiënten

WILLEMSTAD, 17 AUG. Het ontbreken van afdoende controle van het dialysewater heeft geleid tot de dood van de negen nierpatiënten op

Curaçao. Dit is de conclusie van een onderzoek dat donderdag in Willemstad werd gepresenteerd.

Volgens het uitgebrachte rapport zou echter, zelfs bij een systematische controle van het dialysewater, een acute aluminium-vergifitiging wellicht toch niet tijdig zijn ontdekt. De negen

nierpatiënten overleden namelijk door een te hoog aluminiumgehalte,

dat met het dialysewater in het lichaam terechtkwam. Het leidingwater werd bij het dialysecentrum niet gezuiverd. Naar blijkt, is “onderweg naar het dialysecentrum” een grote hoeveelheid aluminium in het water gekomen uit vooral cementen buizen. Die waren eind mei aangelegd. Kort daarna stierf de eerste patiënt.

Nader toxicologisch onderzoek wordt nu in het buitenland verricht naar de samenstelling van de uit Duitsland betrokken leidingen.

Het voorlopige onderzoek heeft wel uitgewezen dat het laboratorium dat is belast met de controle op het drinkwater, “niet voldoet aan de basiseisen van infrastructuur en hygiëne”.

Ook blijkt het eilandbestuur niets te hebben gedaan met de waarschuwingen van een deskundige commissie. Die constateerde in juli vorig jaar “een groot tekort aan regelgeving inzake waterproductie, -levering en -controle”. Zo is er geen waterleidingbesluit waarin zaken

als kwaliteit, rapportageplicht en controle afdoende zijn geregeld.

Aan het voorlopig onderzoek hebben vooral dr. J. de Koning, in Nederland

inspecteur voor de Curatieve Zorg en Topzorg en mevrouw D. Vendrig, inspecteur voor de gezondheidszorg in Noord-Holland, meegewerkt.

Intussen lijkt het erop dat de door de oppositiepartijen aangevraagde parlementaire enquête over de achtergronden van de dood van de negen nierpatiënten niet van de grond zal komen. De regeringspartijen lijken daar weinig voor te voelen. “We hebben genoeg gepraat, er moet nu dringend actie worden ondernomen”, aldus Don Martina, leider van de op één na grootste coalitiepartij. (ANP)