Architectuur

Mijn vermoeden dat architecten doorgaans slechts voor zichzelf ontwerpen en daarmee proberen op te vallen bij hun beroepsgenoten is bevestigd door een uitlating van de architect Gunnar Daan in het artikel

over het Waagstraat-complex in Groningen (9 augustus).

Hij zegt daarin over het ontwerp van de Italiaanse architect Adolfo

Natalini “[...]de Waagstraat is een terugval naar de gemakzuchtige publieksvriendelijkheid”. Een gebouw blijkt dus niet te worden ontworpen voor hen die er dagelijks tegenaan moeten kijken. Ook de vermelding dat Daan zelf een gebouw ontwierp dat bij collega's veel meer

in de smaak viel dan Natali's ontwerp, getuigt daarvan. Het resultaat daarvan is in heel Nederland te zien; mooie oude stads- en dorpsgezichten die voorgoed zijn verminkt door moderne architectuur. De Grote Markt in Groningen is daarop een uitzondering. Gezien het feit dat

klassieke architectuur nog steeds breed gewaardeerd wordt, zou het tegendeel van Daan's bewering dat “we dit over een tijdje heel vervelend gaan vinden” wel eens waar kunnen zijn.

    • E.J. Cottaar