Werkgevers: ziek personeel behandelen in prive-kliniek

DEN HAAG, 16 AUG. Als minister Borst (Volksgezondheid) weigert werknemers voorrang te geven in ziekenhuizen, zullen werkgevers hen doorverwijzen naar privé-klinieken. Dit verwacht de werkgeversvereniging VNO-NCW.

Borst vindt het “onaanvaardbaar” dat werknemers op niet-medische gronden met voorrang in het ziekenhuis zouden worden behandeld. Deze regeling leidt volgens haar tot een tweedeling in de zorg. De minister antwoordt dit op vragen van het Tweede-Kamerlid J. Marijnissen (Socialistische Partij).

De werkgevers zijn het niet met de minister eens. Zij wijzen op de lange wachtlijsten bij ziekenhuizen, waardoor de werkgevers op kosten zouden worden gejaagd. Secretaris gezondheidszorg/sociale zekerheid R. Blijlevens van de Vereniging VNO-NCW noemt een bedrag van 300 tot 900 miljoen gulden per jaar. Dat bedrag komt bovenop de miljarden guldens aan inkomensderving als gevolg van ziekteverzuim, aldus Blijlevens.

Sinds begin dit jaar dragen werkgevers zelf het risico voor het ziekteverzuim van hun personeel. Zij kunnen dit risico verzekeren, maar doen dit vaak niet. Als een werknemer in dit geval ziek wordt, kost dit de werkgever meteen geld. De aandrang om zo'n werknemer door te verwijzen naar het ziekenhuis is dan groot.

Een aantal zorgverzekeraars heeft met ziekenhuizen contracten afgesloten waarin vastgelegd wordt dat bepaalde groepen werknemers niet op wachtlijsten voor medische behandeling hoeven te worden geplaatst. Zij worden met voorrang behandeld (de zogeheten bedrijvenpoli). Borst is hier dus tegen.

“Als de politiek dit verbiedt”, zegt Blijlevens, “dan zul je zien dat in de praktijk oplossingen worden gezocht die de politiek helemaal niet wil, namelijk buiten het reguliere circuit om”. Blijlevens denkt hierbij aan privé-klinieken. Borst heeft daar niets over te zeggen.