Voorstel Jorritsma; Prijs benzine hoger om file te bestrijden

DEN HAAG, 16 AUG. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wil de files bestrijden door de benzine- en dieselaccijns met een kwartje per liter te verhogen. Om een lastenverzwaring voor de autobezitter te voorkomen, wordt de motorrijtuigenbelasting verlaagd.

De ministers bespreken ook een voorstel waarbij de auto van de zaak zwaarder wordt belast. Het voorstel om de benzine en dieselaccijns te verhogen, is onderdeel van de besprekingen over de Miljoenennota 1997 die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Dan wil het kabinet ook een plan voor de strijd tegen files presenteren, waaronder met name de totstandkoming van een stelsel van lichte, metroachtige treinen in de Randstad. Dit is echter zeer duur. Tegelijk moet de automobiliteit worden afgeremd door autorijden duurder te maken en de capaciteit van het wegennet beter te benutten.

De overige ministers in het kabinet willen het voorstel van Jorritsma eerst bestuderen voordat ze met een politiek oordeel komen. Het bedrag van een kwartje kan hoger of lager uitvallen. Ook is het mogelijk dat de dieselaccijns minder wordt verhoogd om de transportsector te ontzien.

In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD en D66 afgesproken het autogebruik alleen te ontmoedigen via een verhoging van de accijnzen als Nederland daarmee niet uit de pas loopt met de buurlanden en onder gelijktijdige verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Toen in 1991 de toenmalige minister van Financiën Kok de prijs van benzine en accijns met een kwartje verhoogde, het 'kwartje van Kok', gingen veel automobilisten prompt tanken over de grens.

Minister Jorritsma zegde de Tweede Kamer vorig jaar meer maatregelen toe om de automobiliteit aan te pakken. De bewindsvrouwe lag bij de behandeling van haar begroting onder vuur van vrijwel de gehele Kamer, die vond dat er meer gedaan moest worden tegen het dichtslibben van met name de Randstad. Het kabinet moet uit verschillende mogelijkheden een keuze maken. Zo bespreken de ministers onder meer het voorstel waarbij het gebruik van een auto van de zaak zwaarder fiscaal wordt belast. Op dit moment moet een werknemer met een auto van de zaak 20 procent van de nieuwwaarde van de auto bij zijn belastbaar inkomen optellen als hij op een afstand van maximaal 30 kilometer van zijn werk woont. Dit percentage zou worden verhoogd tot 28. Voor werknemers die verder dan 30 kilometer van hun werk wonen zou een percentage van 32 gaan gelden, op dit moment 24 procent.

De ministerraad streeft ernaar volgende week een knoop door te hakken over de accijnsverhoging.