Veiligheidstest voor musea

AMSTERDAM, 16 AUG.De Nederlandse Museumvereniging (NMV) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een methode ontwikkeld om de (brand)veiligheid in musea te toetsen.

Het handboek en de diskette zijn in het najaar verkrijgbaar. Het ministerie verleende een subsidie van 250.000 gulden.

Het is de bedoeling dat de musea de veiligheid zelf testen aan de hand van een vragenlijst. (ANP)