V-raad roept Kroatië op tot amnestiewet

NEW YORK, 16 AUG. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft Kroatië gisteren opgeroepen een “allesomvattende amnestiewet” uit te vaardigen voor Kroatische Serviërs die in het verleden hebben gewerkt voor de autoriteiten van de 'Servische Republiek Krajina'.

Die eenzijdig door de Kroatische Serviërs uitgeroepen 'republiek' werd in de zomer van vorig jaar door het Kroatische leger zo goed als volledig opgerold. Bijna 200.000 Kroatische Serviërs vluchtten daarop naar Servië en het noorden van Bosnië.

Een van de redenen waarom zij niet naar hun woonplaatsen in Kroatië teruggaan is het ontbreken van een ondubbelzinnige amnestiewet, reden voor de Veiligheidsraad om bij Kroatië op duidelijkheid aan te dringen. De raad tekent ook aan dat het ontbreken van een ondubbelzinnige amnestiewet een beletsel vormt voor de oplossing van het probleem-Oost-Slavonië (het laatste stukje Kroatië dat zich nog in handen van de Kroatische Serviërs bevindt).

Volgens een unaniem aangenomen verklaring is de bestaande amnestiewet “onvoldoende” gebleken om “vertrouwen te wekken bij de plaatselijke Servische bevolking van Oost-Slavonië”. De raad eist een wet die iedereen die “vrijwillig of onder dwang” voor de burgerlijke autoriteiten, de politie of het leger van de Bosnische Serviërs heeft gewerkt, amnestie krijgt. De enige uitzondering zou moeten worden gemaakt voor oorlogsmisdaden. (Reuter)