Stijging winst Stad Rotterdam

Verzekeraar Stad Rotterdam heeft in de eerste helft van dit jaar zijn nettowinst met 13,3 procent zien oplopen tot 62,2 miljoen gulden. Per aandeel ging de winst van 1,80 gulden naar 1,98, zo heeft de assuradeur gisteren laten weten. Bij de omzet was er sprake van een groei van 13,7 procent tot 2 miljard gulden.

In de resultaten over de eerste zes maanden zijn de cijfers van de volledig overgenomen Europeesche Verzekering Maatschappij volledig geconsolideerd. In de eerste helft van 1995 werden deze cijfers voor 48 procent meegenomen. Stad Rotterdam verwacht voor het hele jaar een duidelijke stijging van de nettowinst en de winst per aandeel, onvoorziene omstandigheden daargelaten.

Voor het eerst sinds 1992 behaalde Stad Rotterdam een positief resultaat bij de autoverzekeringen. Het aantal schades was vrijwel gelijk, waarbij het gemiddelde schadebedrag daalde. De onderneming verkocht veel verzekeringen ter dekking van het zogenoemde gat in de Ziektewet. De resultaten daarvan zullen in de tweede helft van dit jaar merkbaar zijn. De winst bij medische verzekeringen was hoger en de resultaten uit de brandverzekeringen waren opnieuw goed, aldus de verzekeraar.

In de sector schadeverzekeringen steeg de winst met 28,8 procent tot 45,2 miljoen gulden. Het premie-inkomen ging hierbij met 18,1 procent omhoog naar 77,5 miljoen. Het levenbedrijf maakte een nettowinst van 52,9 miljoen, 7,1 procent meer dan in de eerste helft van 1995.