Overslag in haven Rotterdam gedaald

ROTTERDAM, 16 AUG. De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 143 miljoen ton goederen overgeslagen, 1,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is vanmorgen bekend gemaakt door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Het GHR wijt de terugloop aan de matige economische ontwikkeling in Europa. Over het hele jaar verwacht Rotterdam een lichte terugval ten opzichte van de topjaren 1994-1995, toen in totaal 294 miljoen ton goederen werden overgeslagen.

Niet alleen Rotterdam klaagt over afnemende activiteit. Eerder deze week maakte ook de haven van Hamburg een terugloop van de overslag van 1,8 procent over de eerste zes maanden van 1996 bekend. In Hamburg werden de eerste zes maanden van dit jaar 35 miljoen ton goederen overgeslagen. In de haven van Antwerpen liep de goederenoverslag in dezelfde periode terug van 55,9 naar 52,4 miljoen ton.

Positieve uitschieters in de haven van Rotterdam waren de overslag van ruwe olie (plus 6,8 procent) tot meer dan 50 miljoen ton. Het aandeel van aardolie in de totale overslag van Rotterdam is daarmee weer opgelopen tot boven de 35 procent. Ook de kolenoverslag is flink gestegen (5,7 procent). Met name door de levering aan Engelse elektriciteitscentrales. Droog massagoed (meststoffen, bouwmaterialen) noteerde eveneens een stijging.

De overslag van ertsen en schroot is echter 13,9 procent teruggelopen. Bestuursvoorzitter Maarten van Veen van Hoogovens vertelde vorige week al dat zijn bedrijf heeft te lijden onder de teruglopende vraag naar staal in West-Europa en dat vindt zijn weerslag op de ertscijfers in de Rotterdamse haven.

Ook de aan- en afvoer van nat massagoed als chemicaliën, oliën en vetten, alsmede de roll-on/roll-off-actviteiten en de overslag van stukgoed liepen terug.

De containeroverslag steeg wel, met 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, hoewel het zogeheten short-seavervoer van containers (de kustvaart) onder druk staat, met name door het vervoer van containers naar Groot-Brittannië omdat veel vervoerders kiezen voor de Kanaaltunnel in plaats van transport over zee.