Opvolger Havermans; Deetman nog in race voor Den Haag

DEN HAAG, 16 AUG. Kamervoorzitter Deetman (CDA) geldt nog steeds als kandidaat voor het burgemeesterschap van Den Haag. Dit bevestigen welingevoerde bronnen in het CDA.

Sinds het vertrek onlangs van burgemeester Havermans (CDA) naar de Raad van State bestaat een vacature voor die post. Deetman zei deze week tegenover Vrij Nederland dat hij tot op heden niet heeft gesolliciteerd naar het Haagse burgemeesterschap. Naar verluidt heeft dit echter een formeel-staatkundige reden: de Kamervoorzitter meent dat een mogelijke afwijzing zijn huidige functioneren zou ondermijnen. Pas als vaststaat dat de vertrouwenscommissie uit de Haagse gemeenteraad in meerderheid toestemt met zijn kandidatuur, zal Deetman op verzoek van de Zuidhollandse Commissaris van de Koningin, Leemhuis, solliciteren, zo is de verwachting. Deetman heeft tegenover betrokkenen gezegd dat hij de schijn wil vermijden dat hij op de burgemeestersstoel wordt gedropt tegen de zin van de gemeenteraad.

Op dit moment beschikt de Commissaris van de Koningin over vier kandidaten voor het burgemeesterschap, allen christendemocraten. Drie kandidaten hebben zelf gesolliciteerd, na ruggespraak met fractievoorzitter Heerma, de vierde kandidaat heeft gesolliciteerd op uitnodiging van Leemhuis. De Commissaris zal de komende tijd met hen spreken, daarna zullen de kandidaten spreken met de vertrouwenscommissie.

Het bericht, eind mei, dat tussen Heerma en premier Kok al overeenstemming was bereikt over de kandidatuur van Deetman zorgde voor opschudding in de Haagse gemeenteraad, die zich gepasseerd voelde. Een CDA-ingewijde zegt nu dat er destijds geen afspraak is gemaakt over het burgemeesterschap van Deetman. “Heerma wilde slechts sonderen of een eventuele kandidatuur van de Kamervoorzitter op bezwaren van het kabinet zou stuiten.” Dit had, volgens dezelfde bron, een staatkundige achtergrond: de positie van de Kamervoorzitter zou worden ondermijnd wanneer het kabinet hem in de slotfase van de procedure zou afwijzen. Uit het gesprek tussen Kok en Heerma kwam begin juni vast te staan dat het kabinet geen bezwaren had tegen de mogelijke kandidatuur van Deetman. Ook zou zijn afgesproken met de PvdA-leider dat het CDA bij eventueel vertrek van Deetman een nieuwe kandidaat voor het Kamervoorzitterschap mocht leveren. Commissaris Leemhuis organiseerde in juni een gesprek tussen de vertrouwenscommissie uit de Haagse raad en Kamervoorzitter Deetman, waarin deze duidelijk maakte wat zijn positie was.

Overigens werd ook voormalig CDA-leider E. Brinkman door de partijtop gepolst voor het Haagse burgemeesterschap. Hij wees zijn kandidatuur van de hand omdat hij vindt dat dit ingaat tegen de afspraken die hij gemaakt heeft met de het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), waar hij werkzaam is als bestuursvoorzitter. Gisteren ging het gerucht dat ook CDA-fractievoorzitter Heerma beschikbaar was, maar dit heeft hij ontkend. Deetman was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.