Omvang visserijvloot licht gedaald

De omvang van de Nederlandse visserijvloot is vorig jaar licht gedaald. De omzet in de sector bedraagt nu ongeveer 1 miljard gulden. De visserij biedt momenteel werk aan 2.737 mensen. In 1988 was dat aantal nog 3.500. Dat blijkt uit cijfers van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

In het jaaroverzicht staat verder dat de kottervisserij (omvang gedaald tot 457 schepen) voor het eerst sinds 1992 weer een positief nettoresultaat van 5 miljoen gulden heeft geboekt. Veertig procent van de kotters verkeert nog steeds in de rode cijfers.

De produktie van mosselen daalde vorig jaar met 20 procent tot 84 miljoen kilo, maar als gevolg van een forse prijsstijging van 50 procent nam de totale omzet toe tot 126 miljoen gulden.

Nederland voerde vorig jaar voor 1,5 miljard gulden aan vis en visprodukten in. De export bedroeg 2,4 miljard, zodat Nederland vorig jaar op visgebied een handelsoverschot kende van bijna 1 miljard gulden.