Netelenbos neemt afscheid van klas voor alle kinderen

ZOETERMEER, 16 AUG. Het is niet langer nodig om in de eerste jaren van de middelbare scholen kinderen van alle niveaus in een klas bij elkaar te houden. Dit zegt PvdA-staatssecretaris T. Netelenbos (onderwijs) in een vraaggesprek in deze krant over de basisvorming.

Daarmee neemt zij afscheid van een centraal punt in de onderwijshervormingen van de laatste decennia, namelijk dat de keuze voor een bepaald schooltype door scholieren beter kan worden uitgesteld tot na ongeveer het vijftiende levensjaar. Zowel in de Mammoetwet van de jaren zestig, als in ideeën over de middenschool in de jaren zeventig en die over de basisvorming in de jaren tachtig speelde dit idee een belangrijke rol.

Maar volgens Netelenbos is door het schooladvies aan het einde van de basisschool, door het ontstaan van brede scholengemeenschappen waarin alle schooltypen aanwezig zijn en door de basisvorming, de selectie van leerlingen zo sterk verbeterd dat de 'heterogene brugklas' niet meer nodig is.

De PvdA-staatssecretaris voor voortgezet onderwijs in het vorige kabinet, de huidige PvdA-fractievoorzitter J. Wallage, achtte de heterogene brugklas juist wel van groot belang voor een betere schoolselectie en voor het welslagen van de basisvorming. Dit gemeenschappelijke lesprogramma van 15 vakken voor alle middelbare scholieren tussen de 12 en 15 jaar beoogt onder meer het moment van selecteren van leerlingen voor een bepaald schooltype uit te stellen tot een later moment.

De heterogene onderbouw, inzet van verhitte ideologische debatten in de jaren zeventig en tachtig, is ook in de scholen op de terugtocht, zo bleek onlangs uit onderzoek van de hoogleraar onderwijsvernieuwing prof. dr. N. Lagerweij. Op grond daarvan concludeerde Lagerweij dat de basisvorming onvoldoende van de grond komt. Netelenbos bestrijdt die conclusie. “Het gaat goed met de basisvorming”, aldus de staatssecretaris. “Heterogene klassen zijn daarvoor niet noodzakelijk.” Wel erkent ze dat de basisvorming beter kan. “Ik denk dat scholen de basisvorming anders moeten organiseren om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Scholen moeten vakken combineren, vakken aanbieden in blokken en leerlingen vaker in groepjes in een klas laten werken. Die brugklassers hebben het nu echt heel druk, die hebben soms wel twintig vakken telkens voor een uurtje. En als je niet oppast geven al die docenten nog huiswerk ook.”