Melkert-baners niet geschikt voor thuiszorg

In het artikel van Wim Derksen (7 augustus) over de Melkert-banen viel mij de achteloosheid op waarmee de zorgsector in verband wordt gebracht met laaggeschoolde langdurig werklozen. Derksen is wat dat betreft niet de enige. Regelmatig lees je dat de thuiszorg, bejaardenzorg en verpleegtehuizen geschikte werkvelden zijn waar Melkert-baners aan de slag zouden kunnen.

Niets is minder waar! Iedereen die weet wat het werken bij zieken, ouderen en gehandicapten inhoudt is ervan overtuigd dat vakkennis en vaardigheden nodig zijn om deze hulpvragers (cliënten) adequate hulp en zorg te verlenen.

Het is nog enigszins voor te stellen dat Melkert-baners in verpleeg- en bejaardentehuizen kunnen assisteren mits er goede begeleiding en controle is. In de thuiszorg - de gezinsverzorging - mag je het de cliënten niet aandoen om een Melkert-baner over de vloer te krijgen in je privé-domein in een situatie die jezelf ook wel anders zou willen. Je zal maar ziek zijn, door ouderdom sommige werkzaamheden niet meer aankunnen of door lichamelijke of geestelijke handicap op hulp zijn aangewezen: je bent dan heel kwetsbaar en de zorgverlening moet daarop zijn ingesteld.

Jarenlang bezuinigingen hebben de kwaliteit van de zorg al aangetast. Medewerkers zijn ziek geworden door de zwaarte van het werk; anderen zijn weggegaan in verband met de werkdruk of zijn wegbezuinigd. Maar deze problemen kunnen niet worden opgelost door niet-opgeleide en niet-gemotiveerde krachten in te zetten. De zo vaak gehoorde opmerking dat Melkert-baners de in de thuiszorg toegebrachte gaten wel kunnen opvullen, getuigt van een kwalijke onderwaardering van enerzijds de mensen die het in de uitvoering van de thuiszorg nog steeds volhouden (vooral door opleiding en deskundigheid!) en anderzijds van de noden en behoeften van de cliënten die op de thuiszorg zijn aangewezen.

Een rijk land als Nederland moet zich schamen als het steeds meer hulpvragers wil afschepen met niet-opgeleide werkers met armoedige minimale arbeidscontracten.

    • Drs. M. van der Bruggen-Grevelink
    • M. V.D. Bruggen-Grevelink