Koningshuis

Na het lezen van het verfrissende artikel van redacteur Versteegh en dat van Heldring in het de krant van 13 augustus over onze kroonprins, valt het op dat tot nu toe geen aandacht wordt besteed aan de gronden waarop de vloed van de huidige kritiek op het koningshuis berust.

Aangenomen mag worden dat de kritiek van de hoofdredactie en die van Heldring berusten op de zorg over het voortbestaan van onze monarchie.

Versteegh citeert in zijn artikel de 'historicus' Abeling waaruit een onwetenschappelijke boosaardigheid blijkt die men tegenwoordig zelden meer tegenkomt zelfs bij linkse auteurs. Integendeel! Ter opfrissing van het geheugen is het goed om eens te herinneren aan het feit dat een der fundamentele zaken van het internationale socialisme het anti-nationalisme was en het daaruit voortvloeiende anti-monarchisme. In dat verband moet worden gewezen op het feit dat de oprichter van de SDAP (thans PvdA), de Fries Jelle Troelstra, rond 1918 een serieuze poging heeft gedaan om koningin Wilhelmina uit het zadel te wippen. Het optreden van de kroonprins biedt vooral de linkse intellectuelen van 'de oude hap' weer eens gelegenheid het koningshuis te bestoken.

    • H.G. Pellikaan