Hof tegen afsluiting straat in Jeruzalem

TEL AVIV, 16 AUG. De politie in Jeruzalem bereidt zich voor op nieuwe onlusten in de Israelische hoofdstad nadat het hooggerechtshof gisteren besloot de Bar-Ilan-straat voorlopig niet af te sluiten. Deze belangrijke verkeersader loopt door een wijk met een overwegend ultra-orthodoxe bevolking die zich principieel en met toenemend geweld tegen verkeer op de 'heilige' sabbat verzet.

De beslissing van de opperrechters eerst een commissie van onderzoek naar de hele verkeersproblematiek op de sabbat in Jeruzalem en daarbuiten in te stellen alvorens zich uit te spreken over het verkeer door de Bar-Ilanstraat is door de grote orthodoxe Harediem-gemeenschap in Jeruzalem met woede ontvangen. “Over de sabbat kan geen compromis bestaan”, zei woordvoerder Yehuda Meshi-Zahav gisteren. Hij kondigde aan dat de Harediem morgen met tienduizenden op een dertigtal verkeersknooppunten in Jeruzalem gaan demonstreren en het verkeer stil gaan proberen te leggen. “Er kan bloed vloeien”, waarschuwde gisteren een van de leiders van de gemeenschap. Israels opperrabbijnen en rabbijnen van de Harediem-gemeenschap hebben zich inmiddels uitgesproken tegen het gooien van stenen naar auto's van Israeliers die zich op de sabbat wel per auto door de hoofdstad en de Bar-Ilanstraat willen verplaatsen.

Volgens de Harediem bewijst de uitspraak van het hooggerechtshof opnieuw dat deze hoogste juridische instantie een “afdeling van Merets (de linkse Burgerpartij red.) is” en dat orthodoxe joden zich om die reden zich niet bij beslissingen van dit hof kunnen en willen neerleggen. Volgens een parlementslid van de orthodoxe Thora-partij heeft het hooggerechtshof gisteren “een cultuuroorlog tegen de gemeenschap van de Harediem gelanceerd”. Hij wees er op dat de enige religieuze opperrechter zich gisteren tegen het meerderheidsbesluit van de zeven rechters kantte.