Derde Rijk (1)

Zonder afbreuk te doen aan haar relaas, wil ik toch een kanttekening plaatsen bij het artikel van Truusje Roegholt in de krant van 12 augustus. Bij lezing van Hitler's Willing Executioners heb ik nergens de indruk gekregen dat Daniel Jonah Goldhagen in de veronderstelling verkeert dat 'er in het Derde Rijk een open nieuwsvoorziening bestond zoals in een moderne democratie', zoals Roegholt schrijft.

Goldhagen toont aan dat Hitler vanaf zijn allereerste redevoeringen en geschriften geen blad voor de mond heeft genomen omtrent het 'judenrein' maken van Duitsland. Nadat Hitler aan de macht was gekomen kon het Duitse volk hiervan onder andere via de radio kennisnemen.

Verder maakt Goldhagen aannemelijk dat er tienduizenden zo niet honderdduizenden gewone Duitsers direct betrokken waren bij de holocaust - voornamelijk als daders - en dat zij hun naaste familie, hun vrouw en kinderen, hiervan verslag deden; vaak stuurden zij foto's van hun gruweldaden naar huis. Op grond hiervan concludeert hij dat kennis van de holocaust wijd verbreid moest zijn.

    • Loenen A
    • S. Westveen