Conventie met aanval op Clinton besloten

SAN DIEGO, 16 AUG. Met een felle aanval op president Clinton heeft Bob Dole gisteravond de Republikeinse nominatie voor het Amerikaanse presidentschap aanvaard. In zijn toespraak, de afsluiting van de Republikeinse conventie in San Diego, sprak Dole over zijn plan voor belastingverlaging, het verval van morele waarden en de Amerikaanse rol in de wereld. Hij stelde de Amerikanen een regering in het vooruitzicht die “eerlijk en capabel is en haar burgers vertrouwt”.

In zijn krachtige redevoering beloofde Dole dat hij als president niet zal toestaan dat de Verenigde Staten soevereiniteit overdragen aan enig internationaal lichaam. “Als ik president ben zullen onze mannen en vrouwen in de strijdkrachten weten dat de president hun opperbevelhebber is, en niet Boutros Boutros-Ghali.” De gedelegeerden in de conventiehal scandeerden daarop langdurig: “U-S-A, U-S-A, U-S-A.”

Dole nam afstand van mensen die zich “bij vergissing bij deze partij hebben aangesloten in de veronderstelling dat wij niet open staan voor burgers van elk ras of geloof”. Illegale immigratie wees hij af, “maar een gezin dat vanochtend legaal uit Mexico is aangekomen heeft evenveel recht op de Amerikaanse Droom als directe afstammelingen van de founding fathers”, de stichters van de VS.

Dole kondigde aan dat hij hard zal optreden tegen terrorisme en stelde “een wederopbouw van de strijdkrachten' in het vooruitzicht. De oorlogsheld Dole, met meer dan 35 jaar ervaring in het Congres, noemde het kwalijk voor het land dat “binnen de regering-Clinton een elitair groepje dat nooit volwassen is geworden, nooit iets echts heeft gedaan, nooit iets heeft opgeofferd, nooit geleden en nooit geleerd heeft, de macht bezit om met uw geld ten eigen bate hun dubieuze projecten te financieren.”

Dole spaarde ook de vrouw van de president, Hillary Rodham Clinton, niet. Met een verwijzing naar haar boek over kinderen en opvoeding, It Takes a Village, zei hij: “Nadat het Amerikaanse gezin, de rots waarop dit land is gebouwd, vrijwel is verwoest, krijgen we te horen dat er een dorp voor nodig is om een kind op te voeden, dat wil zeggen een collectief, dus de staat. Ik zeg u: er is niet een dorp voor nodig om een kind op te voeden, maar een gezin.” Het presidentschap vereist volgens Dole “een brede aandacht voor drie essentiële terreinen: het materiële, het morele en de instandhouding van de natie, in opgaande volgorde van importantie.”

Naast de drastische belastingverlaging die hij vorige week al had aangekondigd, stelde hij een totale herziening van het belastingstelsel in het vooruitzicht, volgens het beginsel 'het is uw geld'. Ook beloofde hij het onderwijssysteem te hervormen en de onderwijsvakbonden te zullen negeren. Dole wierp zich op als “de brug naar een tijd van rust, geloof en vertrouwen in actief optreden”.