CAO rond voor ziekenhuizen

ROTTERDAM, 16 AUG. Werkgevers en vakbonden hebben gisteren de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de 320.000 werknemers in het ziekenhuiswezen ondertekend. Voor de werknemers die in salaris achteruit gaan als gevolg van een beperking van de toeslagen voor onregelmatig werk, moeten de ziekenhuizen en de ondernemingsraden een regeling trefffen. De categorale vakbond NU'91 heeft als enige bedenktijd gevraagd over het al of niet ondertekenen van het akkoord.