'Begrotingstekort België in '96 dicht bij EMU-norm'

BRUSSEL, 16 AUG. De Nationale Bank van België verwacht dat het financieringstekort dit jaar 3,1 procent zal bedragen. Dat is 0,1 procent boven de doelstelling van de regering. Dat schrijft de bank in haar halfjaarlijks economisch overzicht.

Dat het financieringstekort ondanks een beperkte economische groei maar net boven het streefcijfer van de regering zal liggen, schrijft de Nationale Bank toe aan saneringsmaatregelen en gedaalde rentelasten. De overheidsuitgaven zonder rentelasten zouden teruglopen van 43,2 procent vorig jaar naar 42,2 procent dit jaar. De inkomsten zouden stijgen door onder meer verhoging van het btw-tarief. Als gevolg daarvan zal het primair overschot toenemen tot 5,6 procent van het bruto binnenlands produkt, zo voorspelt de bank.

België zou daarmee, samen met Denemarken, het grootste primair overschot hebben in de Europese Unie. Dat is belangrijk wil België, dat kampt met een hoge staatsschuld, zich kwalificeren voor de Europese Economische en Monetaire Unie. Begin 1998 wordt beslist welke landen kunnen toetreden. Voor kwalificatie voor de EMU is voor België ook het toelatingscriterium van een financieringstekort van ten hoogste 3 procent van het bruto binnenlands produkt van belang.

Uit het halfjaarrapport van de Nationale Bank blijkt verder dat de inflatie in België zal oplopen tot 2 procent, tegenover 1,5 procent in de afgelopen twee jaar. Deze toename schrijft de bank vrijwel geheel toe aan een verhoging van de indirecte belastingen eind vorig jaar en begin dit jaar. Als die belastingverhoging niet wordt meegerekend, zou de inflatie 1,5 procent blijven. De bank gaat er daarom van uit dat de prijzen in België stabiel zijn.

Voorts zullen volgens de Nationale Bank de loonkosten per werknemer dit jaar stijgen met gemiddeld 1,6 procent: het laagste percentage sinds 1988. Dit is onder andere een gevolg van een regeringsmaatregel om de werkgeversbijdragen voor bepaalde werknemers te verlagen. De belastingdruk zou dit jaar iets stijgen, van 46,1 procent van het bruto binnenlands produkt vorig jaar tot 46,2 dit jaar.