Winst in eerste halfjaar neemt 36 pct toe; Resultaat van ABN Amro schiet omhoog

AMSTERDAM, 15 AUG. Een sterke groei van de kredietverlening, betere rentemarges en gunstige ontwikkelingen op de financiële markten hebben gezorgd voor een explosie van de winst van ABN Amro over de eerste helft van dit jaar.

Dit heeft de bank vanmorgen bekend gemaakt. De nettowinst van ABN Amro steeg met 36,3 procent ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar, tot een bedrag van 1,7 miljard gulden. Bestuursvoorzitter J. Kalff van ABN Amro zei vanmorgen dat de resultaatsverbetering over de gehele linie in de bank is bereikt.

De totale baten van de bank namen met 21,6 procent toe tot 9,33 miljard gulden. Met name ABN Amro's activiteiten op het gebied van investment-banking presteerden goed. De resultaten uit financiële transacties, de handel voor eigen rekening en risico in valuta's, aandelen en obligaties, stegen met 85 procent tot 904 miljoen gulden. Door groter volume in de kredietverlening, die gepaard ging met hogere rentemarges, namen de netto-rentebaten met 13,2 procent toe tot 5,59 miljard gulden. Ook de provisies, waaronder die uit verzekeringen, effectentransacties voor derden, het geldverkeer en de plaatsing van aandelen en obligaties, namen per saldo toe met 24,9 procent tot 2,47 miljard gulden. Met name de provisies uit het effectenbedrijf stegen fors. ABN Amro domineerde in het eerste halfjaar de Nederlandse markt voor de uitgifte van gulden-obligaties en de beursgang van onder meer Van Leer.

De lasten van de bank namen minder snel toe dan de baten, met 17 procent tot 6,83 miljard gulden. Wel maakte Kalff onder meer gewag van fors opgelopen bonussen bij investment banking, als gevolg van de gestegen winsten uit dit bedrijf. De baten-lastenverhouding verbeterde van 1,50 tot ruim 1,52.

Omdat de vermogensontwikkeling van ABN Amro de sterke groei van het balanstotaal (20,2 procent hoger tot 657,1 miljard gulden) niet bijhield, en omdat banken extra vermogen opzij moeten zetten voor de risico's die zij op de financiële markten lopen, daalde de solvabiliteit licht. Het rendement op het eigen vermogen steeg juist sterk, van 13,9 procent over geheel 1995 tot 17,3 procent in het eerste halfjaar.

Kalff zei voor geheel 1996 een “belangrijke stijging” van de nettowinst te verwachten. Hoewel de explosieve groei van de eerste helft niet zal worden geëvenaard.

De winststijging bij ABN Amro overtrof de verwachting van de meeste financiële analisten. De winst per aandeel steeg met ruim 34 procent tot 4,92 gulden over het eerste halfjaar. Het aandeel ABN Amro stond rond het middaguur 2,40 gulden hoger op 95,70 gulden, na eerder op de ochtend kortstondig het koersrecord van 96,10 gulden van 4 juni te hebben doorbroken.