Wiegel wenst bijna 2 procent meer voor zorg

DEN HAAG, 15 AUG. Het budget voor de gezondheidszorg moet volgend jaar met 1,8 procent worden verhoogd in plaats van de 1,3 procent waarmee het kabinet rekent.

Dit zegt voorzitter H. Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland in Transmitter, een marketingblad voor de farmaceutische en medische industrie.

Volgens het regeerakkoord mag de groei van de uitgavee in de gezondheidszorg niet boven de 1,3 procent uitstijgen. Wiegel acht dat te weinig. “Als de realiteit aantoont dat de kosten meer stijgen dan geraamd, moeten we er ook niet voor terugschrikken om de bakens te verzetten”, aldus Wiegel.

Geld dat in de gezondheidszorg wordt uitgegeven is volgens Wiegel “goed besteed geld”. “Niet alleen voor het betreffende individu, maar ook voor de samenleving.” Want zowel de zieke zelf als de maatschappij heeft er belang bij dat zijn ziekte zo kort mogelijk duurt. Hij kan bijvoorbeeld weer eerder aan het werk.

Wiegel verwacht dat het kabinet zal besluiten extra geld vrij te maken voor de gezondheidszorg. Hij verwijst naar de nieuwe regeling voor de eigen bijdrage die mensen moeten betalen. Die leidt ertoe dat de zorgverzekeraars minder geld binnenkrijgen. Op verzoek van minister Borst (Volksgezondheid) zullen de zorgverzekeraars het nominale deel van de ziekenfondspremie verlagen. De verzekeraars stellen dat deel zelf vast. Zij wilden daartoe slechts overgaan als Borst de uitgaven in de gezondheidszorg realistischer raamt. De uitgaven vallen steeds hoger uit dan begroot. Als Borst haar raming niet aanpast, zijn de verzekeraars volgens Wiegel gedwongen de nominale premie te verhogen.

De uitspraken van Wiegel zijn politiek interessant. Hij is lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. De VVD'ers in de Tweede Kamer wezen een extra verhoging van het budget voor de gezondheidszorg in juni nog af.

De VVD meent, evenals de PvdA, dat er nog mogelijkheden zijn om te bezuinigen. De fractie van D66, de partij van minister Borst, pleit voor een verruiming van het budget. Wiegel steunt de oproep van D66-fractievoorzitter Wolffensperger om het budget met 1,8 à 2 procent te laten groeien.