Werkloosheid in Nederland blijft dalen

DEN HAAG, 15 AUG. De werkloosheid in Nederland blijft dalen. De geregistreerde werkloosheid is in juli met 3.000 gedaald naar 414.000; in vergelijking met een jaar geleden is sprake van een daling van 31.000.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zomermaanden is de werkloosheid door seizoeninvloeden altijd relatief laag. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden zou de werkloosheid volgens het CBS uitkomen op 428.000. Dat is 6.000 minder in vergelijking met juni, ten opzichte van een jaar eerder bedraagt de daling 30.000.

In voorlopige berekeningen voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) voor dit jaar een werkloosheid van 505.000 personen; dat is een daling met 28.000 in vergelijking met vorig jaar. Voor volgend jaar prognosticeert het planbureau 485.000 werklozen.

De daling van de werkloosheid is een gevolg van de groei van het aantal banen. In 1996 verwacht het CPB een toename van het aantal banen, gemeten in arbeidsjaren, van 80.000 (92.000 personen). Deze prognoses kunnen nog worden bijgesteld als gevolg van beleidswijzigingen van het kabinet. De ministerraad vergadert de komende weken over de Miljoenennota 1997 die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.