Verlies Tulip komt uit op 12,7 miljoen gulden

De Bossche computerbouwer Tulip heeft in de eerste zes maanden van 1996 een verlies geleden van 12,7 miljoen gulden, tegenover een netto winst van 4,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het verwachte verlies is veroorzaakt door een afwaardering op de voorraden. Die was nodig in verband met de prijsdaling van microprocessors en geheugenchips afgelopen voorjaar. Tulip zag de omzet met 8 procent stijgen tot 246,3 miljoen.

De groei van de omzet is in het eerste kwartaal geboekt. Daarna kwam de klad erin, vooral bij de computerproduktie voor derden. De verkoop van het eigen merk verliep daarentegen bevredigend, aldus Tulip. Het bedrijf verwacht, mede door goede omzetontwikkeling en een verbetering van de markt, herstel in de komende maanden en denkt in het tweede semester winst te kunnen boeken. Of dit resultaat het omvangrijke verlies van het eerste halfjaar kan goed maken, is onduidelijk, zo meldt de onderneming. De directie van Tulip voert gesprekken met een derde partij over strategische samenwerking. Deze gesprekken zijn in vergevorderd stadium, maar of ze resultaten opleveren is de vraag. “De uitkomst is nog onzeker”, aldus Tulip.