Streep door bedrijfspoli; Borst tegen tweedeling in de zorg

DEN HAAG, 15 AUG. Minister Borst (Volksgezondheid) vindt het onaanvaardbaar dat werknemers voorrang krijgen in ziekenhuizen op niet-medische gronden. Daarmee is de 'bedrijvenpoli' van de baan.

De Achmea-groep, onder meer zorgverzekeraar, heeft met een aantal ziekenhuizen contracten afgesloten waardoor bepaalde groepen werknemers niet op wachtlijsten hoeven voor medische behandelingen. Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, het Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo en ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle krijgen bedrijfspoli's. Borst schrijft vandaag in antwoord op Kamervragen dat zij deze praktijk in strijd acht met het anti-discriminatiebeginsel in artikel 1 van de Grondwet.

Volgens de minister leidt de handelwijze van de verzekeraar tot een ongelijke toegang tot de zorg op niet-medische gronden. De wijze van verzekeren bepaalt hoe snel iemand toegang krijgt tot de zorg, en dat is onaanvaardbaar, vindt de minister. Zij zal de Tweede Kamer dit najaar laten weten welke maatregelen zij denkt te nemen om “ongewenste initiatieven” als deze tegen te houden. Met het oog daarop heeft de minister de inspectie Gezondheidszorg verzocht om uit te zoeken welke 'wachtlijst-omzeilende' initiatieven op dit moment zijn genomen.

Voor de bewindsvrouw staat voorop dat elke patiënt moet kunnen meeprofiteren. “Dat er op een enkel individueel niveau wellicht sprake is van voorrang op niet-medische gronden is niet te controleren”, meent Borst. “Maar structureel voorrang verlenen op niet-medische gronden kan niet worden toegestaan.”

De minister vindt dat de ziekenhuizen geen extra geld mogen verdienen door dergelijke commerciële contracten af te sluiten met bedrijven en zorgverzekeraars. De maatregelen die nu worden genomen moeten onderdeel blijven van de reguliere zorg, aldus Borst. Als de ziekenhuizen en de verzekeraars zich daar niet aan houden overtreden zij de Wet tarieven gezondheidszorg.

De minister heeft ook de Economische Controledienst (ECD) gevraagd bij de ziekenhuizen te controleren of zij zich met de afgesloten contracten wel aan de wet houden.

De betrokken ziekenhuizen onderstreepten onlangs dat het behandelen van de werknemers niet ten koste mag gaan van de reguliere patiënten. Het aantal ziekenhuizen dat werknemers buiten de reguliere wachtlijsten om gaat behandelen stijgt.

In het Rijnstaete Ziekenhuis in Arnhem werden voor het eerst werknemers met voorrang behandeld. Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel behandelt eveneens werknemers. Die worden nu onderzocht door de inspectie.

Minister Borst verklaarde enkele maanden geleden al in de Kamer dat initiatieven van werkgevers om wachtlijsten te omzeilen “onrechtmatig en onrechtvaardig” zijn.