Russische minister: 'minder demagogie' in relaties met Navo

MOSKOU, 15 AUG. Moskou zal “afdoende” maatregelen treffen om zijn defensie te versterken als de NAVO zich in oostelijke richting uitbreidt; maar Moskou moet ook de “retoriek matigen” en niet langer “demagogisch” reageren op de uitbreiding van de NAVO.

Dat heeft de onlangs benoemde Russische minister van Defensie, Igor Rodionov, gezegd in een gisteren gepubliceerd vraaggesprek met het Russische blad Moscow News.

Rodionov nam niets terug van de oppositie van Moskou tegen de toetreding van Oosteuropese landen tot de NAVO. Maar zijn betoog onderscheidde zich zich sterk van de harde toon die zijn voorganger Pavel Gratsjov gewoonlijk bezigde. Gratsjov gold als een havik waar het de uitbreiding van de NAVO betreft. Hij werd midden juli aan de kant gezet en door Rodionov opgevolgd.

Rodionov zei tegen Moscow News dat Rusland “zich moet ontdoen van de grootheidsmanie en moet ophouden demagogisch te roepen dat er geen enkel probleem in de wereld is dat zonder Ruslands deelname niet kan worden opgelost”. Hij suggereerde dat Rusland zich realistischer moet opstellen in zijn relaties met de buitenwereld en met de NAVO in het bijzonder en keerde zich tegen wat hij noemde “hoera-patriottische emoties”. “Er moet een weloverwogen benadering komen die is gebaseerd op de kunst van het mogelijke. We moeten het beleid van oppositie en arrogantie in de relaties tot elkaar verwerpen”, aldus Rodionov. “Ik ben voor contacten die zijn gericht op de veelzijdige ontwikkeling van een partnerschap met de NAVO. We moeten samenwerken, de spanning verminderen en de internationale veiligheid vergroten”.

Juist gisteren spraken de ministers van Defensie van elf landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) in Moskou over een coördinatie van hun standpunten over de NAVO-uitbreiding en over maatregelen die ze tegen die uitbreiding willen nemen. In een communiqué werd die uitbreiding bestempeld als “een ernstig gevaar voor de politieke, economische en militaire veiligheid van het GOS”. De ministers spraken af “voorstellen over de coördinatie van hun acties” uit te werken. Details over die plannen werden niet gegeven.

Hoe eensgezind de voormalige Sovjet-republieken in het GOS zijn is echter niet helemaal duidelijk. Het twaalfde GOS-lid, Moldavië, had zijn minister van Defensie helemaal niet naar Moskou gestuurd. Bovendien is niet duidelijk of alle ministers het communiqué wel hebben getekend. De Oekraïense minister van Defensie Oleksandr Koezmoek tekende het in elk geval niet, zo meldde later gisteren de Oekraïense televisie. Hij had in Moskou aangevoerd dat alleen president Koetsjma over de Oekraïense reactie op de NAVO-uitbreiding kan oordelen.

De Oekraïense televisie herhaalde dat het standpunt van Kiev: de Oekraïne verzet zich niet niet tegen de uitbreiding van de NAVO, op voorwaarde dat er geen kernwapens worden gelegerd in de nieuwe Oosteuropese lidstaten. (Reuter)