Oudste harmonie

Op 29 juli verscheen in deze krant een artikel over de 'oudste harmonie' van Nederland, de Koninklijke Harmonie St. Cecilia te Mheer. Echter, de oudste harmonie van Nederland is de Koninklijke Harmonie van Roermond. Deze harmonie is opgericht in 1775 als huisorkest van de Roermondse bisschop Van Hoensbroeck.

Zij had contacten met Napoleon van wie zij twee cymbalen kreeg. In 1846 werd door Koning Willem II het predikaat 'Koninklijk' verleend. In 1950, bij het 175-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie van Roermond, werd koningin Juliana beschermvrouwe. De enige harmonie van Nederland waaraan dit voorrecht ten deel is gevallen.

    • M.C.M. Bongaerts