Medaillewinnaars

Tot mijn spijt las ik in het artikel van 9 augustus over het bezoek van de Olympische medaillewinnaars aan Huis Ten Bosch dat ik de ontvangst door hare majesteit de koningin saai zou hebben gevonden. Het woord 'saai' is weliswaar gevallen, maar had betrekking op een specifiek aspect van het bezoek waarop mij gevraagd was te letten.

Helaas vind ik van mijn uitgsproken enthousiasme over de ontvangst door de koningin, prins Caus en de kroonprins niets terug, zodat er een beeld ontstaat dat niet met de werkelijkheid overeenkomt.

    • M. Bartman