Licht herstel Franse franc; Juppé ontkent aanval op Franse Bank

ROTTERDAM, 15 AUG. De Franse premier Alain Juppé heeft de berichten over een conflict tussen hem en de president van de Franse Bank, Jean Claude Trichet, tegengesproken. Met een gisteren afgegeven verklaring probeerde hij de druk op de Franse franc te verlichten.

De reddingspoging was noodzakelijk geworden na de zware aanvallen op de valutamarkt op de Franse munt. Aanleiding daarvoor waren geruchten over een gerechtelijk onderzoek dat tegen Trichet in het verband met het debacle bij de staatsbank Crédit Lyonnais zou worden ingesteld. Trichet werkte toen als thesaurier op financiën en uit hoofde van die functie belast met de toezicht op de staatsbanken.

De Franse franc kreeg gisteren een steuntje in de rug van de uitlatingen van Juppé en steeg een fractie tegenover de mark en de gulden. Vanmorgen ging de franc echter alweer omlaag en noteerde 32,82 cent rondom het middaguur.

Juppé verklaarde gisteren dat er geen sprake was van een conflict, dat de centrale bank onafhankelijk was en haar eigen rol bij de bewaking van de stabiliteit van de munt speelde. Taak van de regering was het terugbrengen van het overheidstekort, maar beiden, regering en bank werkten samen in “de best mogelijke onderlinge verhoudingen”

Daarnaast benadrukte de premier Frankrijks sterke economische positie en toonde zich optimistisch over het behalen van de drie procentsnorm voor deelname aan de Economische en Monetaire Unie (EMU). Juppé heeft zijn vakantie onderbroken om deze verklaring af te geven.

Minister van financiën Jean Arthuis kondigde vorige week via Le Monde een diepgaand onderzoek naar het debacle van de staatsbank Crédit Lyonnais aan. De redding van deze bank heeft de Franse staat al miljarden guldens gekost en de bank is nog geenszins gesaneerd. Geschat wordt dat de hele transactie 100 miljard francs (33 miljard guldens) zal kosten.

Arthuis beslissing werd zowel gezien als een poging de belastingbetalers te sussen als ook een aanval op Trichet. De president van de centrale bank houdt vast aan een hoge rente. Dit tot groot ongenoegen van Chirac en Juppé, die de 'harde franc politiek' van Trichet in het verleden fel bekritiseerden. President en premier verwachten van een renteverlaging een krachtig economisch stimulans. Juppés steun aan Trichet kwam een dag nadat de minister van financiën in een interview met Paris-Match al had verklaard dat Trichet zeker niet tot diegenen zal behoren die worden vervolgd.