Illegale hondenfokkers bedreigen inspecteurs

In Twijzelerheide werden onlangs verwaarloosde honden in beslag genomen van een illegale fokker. Opsporingsambtenaren durven niet op de illegale fokkers in Friesland af te gaan.

LEEUWARDEN, 15 AUG. Dode pups, afgekloven skeletten en kadavers. Negenenveertig honden die in oude hokken, karren en autowrakken opeen gepakt zaten. Het was deze ernstige vorm van dierenkwelling die de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) begin juli aantrof op een oude varkensboerderij in het Friese Twijzelerheide.

“Een beerput van jewelste”, zegt medewerker N. Dorland van de Dierenbescherming. “De grootste zaak die we op dit gebied ooit hebben meegemaakt.” De 37-jarige eigenaar kreeg proces-verbaal en de verwaarloosde levende have werd in beslag genomen en naar een opvangadres gebracht. De man had geen vergunning voor het fokken van honden. De rechter beslist binnenkort wat er met de dieren gaat gebeuren. De honden worden vermoedelijk overgedragen aan de Dierenbescherming en gaan naar een asiel van waaruit ze herplaatst kunnen worden.

De Dierenbescherming en de LID, een particuliere opsporingsdienst verbonden aan de Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren, verwijten justitie laksheid. Al twee jaar zou er zijn gewezen op de kwalijke praktijken van de malafide hondenfokker in Twijzelerheide.

Maar controle op naleving van de Wet op de Dierenbescherming heeft geen prioriteit bij justitie, aldus een inspecteur die niet met zijn naam in de krant wil. “Men heeft geen tijd en andere zaken verdienen voorrang. Er is geen interesse in dierenleed.” Volgens een woordvoerder van de politie Achtkarspelen heeft de LID echter zelf een geplande actie afgeblazen, twee maanden voor de werkelijke inval. “De inspecteurs hadden angst om op te treden”, meent de politiewoordvoerder. Maar, zo stelt directeur W. Koedijk van de LID, zijn organisatie werkt in principe als opsporingsdienst aanvullend. “Het opsporen van wetsovertredingen is in principe een zaak van de overheid. Pas als er specifieke kennis nodig is op het gebied van dierenwelzijn, kunnen wij worden ingeschakeld.”

In de Friese Wouden zouden meer illegale hondenfokkers actief zijn. Een woordvoerder van de gemeente Achtkarspelen schat hun aantal op ongeveer tien. Inspecteurs van de LID zullen op deze adressen geen controles uitvoeren. Ze werden de afgelopen weken verscheidene malen zowel telefonisch als schriftelijk ernstig bedreigd, aldus LID-directeur Koedijk.

Hoewel inspecteurs van de LID vaker doelwit zijn van dreigementen, waren de uitlatingen deze keer dermate grof en talrijk dat de directeur zijn mensen niet meer wil afsturen op de verdachte fokkers. “Dit zijn echt geen lieverdjes. Het zijn mensen die het recht in eigen hand nemen. Op grond van eigen informatie en van de politie bleek dat de dreigementen uitgevoerd zouden kunnen worden.” Dat risico wilde Koedijk niet nemen. “De politie neemt de opsporingen nu van ons over.”

Waarom zijn er juist in dit deel van Friesland zoveel illegale fokkers? “De handelsgeest zit de mensen hier in het bloed', aldus politiecommandant Brommer in Buitenpost.

Hij kent de mensen in dit gebied. “Het zijn niet de gemakkelijksten, vrijbuiters zijn het, die hun eigen normen stellen.” De dorpsgemeenschappen zijn hecht en de boerderijen liggen vaak afgelegen. Daardoor komen misstanden niet snel aan het licht. Tips of klachten uit de buurt zal de politie niet krijgen.

Samen met gemeenten stelt de politie momenteel een actieplan op om illegale hondenfokkers aan te pakken. “We zullen optreden tegen ernstige gevallen van dierenmishandeling”, aldus politiecommandant Brommer. De gemeente Achtkarspelen heeft vorig jaar slechts twee vergunningen afgegeven voor het fokken van honden - een daarvan was voor de vriendin van de man die de negenenveertig zwaar verwaarloosde honden in Twijzelerheide hield.

Justitie sluit meer invallen niet uit. Een zwarte lijst van illegale hondenfokkers wordt echter niet gehanteerd.

“Uitwassen worden bestreden”, aldus een woordvoerder. “Maar we moeten keuzes maken. Er is voldoende gevoel voor dierenleed binnen de redelijkheid en proportionaliteit.” Koedijk heeft vertrouwen in de aanpak van justitie.

De Dierenbescherming daarentegen blijft van mening dat dierenmishandeling een hogere prioriteit moet krijgen bij politie en justitie. Want de illegale hondenhandel in Nederland groeit, zo is hun indruk. “Het is een bedrijfstak waarin snel veel geld kan worden verdiend”, aldus medewerker Dorland.

Vorig jaar schreef de Dierenbescherming een zwartboek over de malafide hondenhandel in Nederland. Het zou gaan om een grote, ongrijpbare bedrijfstak die welig tiert in onder meer Brabant, Noord-Limburg en de Friese Wouden.

De pups zouden gretig aftrek vinden bij de consument, die te vaak overhaaste en ondoordachte aankopen doet, aldus Dorland. “In plaats van naar de herkomst te informeren en de ouders van de pup te willen zien, doen zij een impulsieve aankoop.” Zolang de consument niet verstandiger wordt, blijft de illegale hondenfokkerij bestaan, vreest ook LID-directeur Koedijk. “De koper kan beter een hond uit het asiel nemen. Die zitten immers overvol.”

Y. Hof van de Kynologenclub Friesland denkt dat illegale hondenfok het best kan worden bestreden door pups te kopen bij een erkende, bonafide fokker. “Daar staat het welzijn van de hond voorop.”

    • Karin de Mik