Getronics koppelt snelle expansie aan meer winst

Automatiseringsbedrijf Getronics heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De netto winst van automatiseringsbedrijf Getronics is de eerste zes maanden van 1996 met 35 procent gestegen tot 54,4 miljoen gulden, terwijl de omzet met 47 procent groeide tot 1,069 miljard. Het bedrijfsresultaat nam met 68 procent toe tot 91,4 miljoen. Alle bedrijfsonderdelen, ook die van het onlangs overgenomen Raet, hebben aan de winst bijgedragen.

Door de snelle expansie van de automatiseerder is het aantal werknemers fors gestegen. Inmiddels werken er 5774 mensen bij Getronics, 45 procent meer dan een jaar terug. Als de overnames van andere bedrijfsonderdelen (met name Raet) buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de groei van het aantal werknemers 12 procent.

Getronics zegt er, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, in geslaagd te zijn voldoende gekwalificeerde medewerkers te hebben aangetrokken. Door uitbreiding van de eigen opleidingsmogelijkheden kon ook in de toenemende vraag naar hooggeschoolde automatiseerders worden voorzien. Gedurende de eerste zes maanden van 1996 is een groot aantal omvangrijke, meerjarige contracten verworven voor de uitbesteding van het management van informatiesystemen en netwerken, softwareprojecten, netwerksystemen en salarisverwerking. Ook profiteert de onderneming van de gegroeide belangstelling voor Internet.