Begin uitzetting illegalen; Israel wil kleiner aantal gastarbeiders

TEL AVIV, 15 AUG. De Israelische regering is van plan de komende jaren het aantal gastarbeiders drastisch te verminderen. Binnenkort wordt daarom een begin gemaakt met de uitzetting van illegale arbeiders, terwijl tegelijkertijd bij grensposten de controle van toeristen, vooral uit Afrikaanse en Aziatische landen, wordt verscherpt.

Volgens officiële gegevens bevinden zich in Israel 103.000 legale gastarbeiders. Het aantal illegale werkkrachten, dat in het zwarte economische circuit werkzaam is, wordt op ongeveer 150.000 geschat. Begin deze week riep de Amerikaanse onderminister van Handel, Eisenstadt, de Israelische regering op om het aantal illegale gastarbeiders te verminderen zodat hun plaats kan worden ingenomen door Palestijnen.

Vannacht al heeft de Israelische politie twee arbeiders uit Thailand uitgewezen. Het tweetal werd op het vliegtuig naar Bangkok gezet omdat het op heterdaad werd betrapt bij het vangen van beschermde dieren voor consumptie. Deze overtreding van de wet is de directe aanleiding tot de uitwijzing, maar kan niet los worden gezien van de beslissing de komende jaren het aantal gastarbeiders drastisch te verminderen.

Radio Israel meldde vanmorgen dat de Israelische ambassade in Moskou instructies heeft gekregen scherp toezicht te houden op het verstrekken van toeristenvisa om zo een dam op te werpen tegen de toevloed van illegale arbeiders uit Rusland en andere republieken die deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie.

De Israelische regering is volgens de pers van plan om in de nabijheid van het vliegveld David Ben Gurion een opvangcentrum te bouwen waar illegale arbeiders voor de feitelijke uitzetting enige tijd kunnen vertoeven. De Israelische autoriteiten hopen jaarlijks ongeveer tienduizend illegale gastarbeiders naar hun geboorteland terug te sturen. Het hele uitzettingsproces zal daardoor minstens tien jaar in beslag nemen en de schatkist, waaruit de reiskosten moeten worden betaald, tien miljoen gulden per jaar kosten.

Israelische diplomaten zijn zich terdege bewust van het negatieve effect dat uitzetting van zwarte illegale arbeiders uit Ghana, Kenia, en Nigeria op Israels reputatie in Afrika zal hebben. Ze voorzien dat de arrestatie van illegalen op basis van hun huidskleur door speciale eenheden van de politie in de straten van Tel Aviv in Afrika onmiddellijk als racisme zal worden gebrandmerkt. Israel zal volgens deze Israelische diplomaten dan ook zeer omzichtig te werk moeten gaan om diplomatieke spanningen met Afrikaanse landen over deze netelige kwestie te voorkomen.

De Israelische media hebben de afgelopen weken uitvoerig aandacht besteed aan de negatieve effecten van de aanwezigheid van zoveel gastarbeiders op de Israelische samenleving. Misdaad, drugsgebruik en prostitutie werden belicht om de publieke opinie rijp te maken voor de aangekondigde uitwijzingen.