Archieven

Twee berichten, zomaar willekeurig van de afgelopen tijd, over de informatievoorziening van het ministerie van Landbouw.

Een Leidse biologe kon haar onderzoek (in opdracht van de minister van Justitie) naar de illegale dierenhandel niet adequaat afronden omdat het ministerie van Landbouw haar niet de nodige gegevens kon verschaffen. 'Het departement heeft zijn zaken nog niet op een rij', ( 2 augustus).

Belangrijke onderdelen van het archief van Staatsbosbeheer en van andere onderdelen van het ministerie van Landbouw zijn, naar nu blijkt, eind 1994 versnipperd. Vorig jaar ontstond al een schandaal over het feit dat er op grote schaal vernietiging van het archief van de Inlichtingendienst Buitenland heeft plaatsgevonden door de ambtelijke top. Over beide kwesties zijn Kamervragen gesteld. Meer dan de excuses van de minister hebben die intussen niet opgeleverd.

Wij hebben in Nederland weliswaar een uitstekende Archiefwet, die zou moeten worden uitgevoerd door de algemeen rijksarchivaris (onder de staatssecretaris van Cultuur), maar kennelijk is er geen competent personeel te vinden om deze wet naar behoren uit te voeren. Genoemde affaires zijn daar voorbeelden van. We betreuren het dat in Suriname 'zomaar' een archief in vlammen kan opgaan, maar is het in Nederland zoveel beter gesteld?

    • P.J.V. Dekkers