ALARM

Schiphol opent in de toekomst bij ongevallen een telefonisch informatiecentrum. Het centrum is bereikbaar bij ernstige ongelukken met een vliegtuig op Schiphol of bij vliegrampen in het buitenland waar Nederlandse passagiers bij zijn betrokken. Bij een dergelijke calamiteit maakt de luchthaven een gratis telefoonnummer bekend voor familieleden.