Aantal klachten Schiphol gestegen

DEN HAAG, 15 AUG. Het aantal klachten over vlieglawaai rond Schiphol is de afgelopen maanden toegenomen, in vergelijking met het eerste kwartaal. Ook het aantal klagers steeg.

Dit blijkt uit kwartaalcijfers van de Commissie Geluidhinder Schiphol. In de maanden april, mei en juni ontving de commissie 23.341 klachten van 3.547 mensen.

In hetzelfde kwartaal vorig jaar waren er meer klachten: 31.000 van 5.300 klagers. Een vergelijking daarmee is echter niet representatief. Vorig jaar was de Zwanenburgbaan wegens groot onderhoud tijdelijk buiten gebruik. Er werd daarom vaker gebruik gemaakt van de Buitenveldertbaan, wat klachten uitlokte van mensen die minder geluidsoverlast gewend waren.

Ook het weer is van invloed op het aantal klachten over geluidhinder. Dit jaar was juni een koude maand, waardoor mensen minder in de tuin zaten of de ramen openhadden. Er kwamen in juni minder klachten binnen dan anders in een zomermaand. In april zorgde een Boeing 747, die tegen de regels in na elf uur 's avonds opsteeg van de Buitenveldertbaan, voor een stortvloed aan klachten (vijfentachtig).

In de Commissie Geluidhinder Schiphol zijn onder meer de luchthaven, omwonenden, de provincie Noord-Holland en de milieufederatie vertegenwoordigd. Uit het jaarverslag over 1995 dat de commissie vorige maand uitbracht, bleek dat het aantal klachten ook dat jaar weer was toegenomen maar dat het aantal klagers was gedaald.

Een harde kern van klagers klaagt steeds vaker. Veertig procent van alle klachten over de geluidhinder van Schiphol was in 1995 afkomstig van 328 mensen.