06-nummers worden ook omgenummerd

DEN HAAG, 15 AUG. Met ingang van volgend jaar worden alle 06-telefoonnummers omgenummerd. Gratis telefoondiensten krijgen de prefix 0800, betaalde diensten 0909 (amusement), 0906 (sexnummers) of 0900 (overige, serieuze diensten).

De omnummering van de 06-nummers is een gevolg van de liberalisering van de telecommunicatie. KPN (Koninklijke PTT Nederland) is hierdoor niet meer de enige marktpartij; het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt het ongepast het beleid ten aanzien van telefoonnummers en het beheer erover aan een van de marktpartijen te laten. Dat komt nu in handen van het ministerie.

Het omnummeren van de 06-nummers moet voorkomen dat de nummers opraken en is tevens bedoeld om de inzichtelijkheid te vergroten. Wie een 06-nummer wil aanvragen, moet zich vanaf nu tot Verkeer en Waterstaat wenden, dat hiervoor sinds 1 augustus aanvraagformulieren in huis heeft.

De aanvraag voor een 06-nummer wordt behandeld door een speciaal daartoe ingerichte directie van toezicht, die de aanvraag van een bepaalde prefix toetst op het beoogde gebruik. Onderzocht wordt nog of de directie van toezicht gaat samenwerken met een stichting die de marktpartijen in het leven willen roepen.

Deze stichting wil een gedragscode voor nummergebruikers ontwerpen en toezien op de naleving ervan. Als blijkt dat het gebruik van een bepaald 08- of 09-nummer strijdig is met de bepalingen van het ministerie, dan kan het nummer worden ingetrokken.

Voor de particuliere, geografisch bepaalde nummers krijgen KPN, Libertel en een derde, nog aan te wijzen marktpartij van het ministerie blokken met nummers toegewezen. Die kunnen zij dan zelf onder hun klanten verdelen.