Zorgelijke kosten

Gezondheidszorg kost veel geld. Het gemiddeld verpleegtarief voor een dag in een academisch ziekenhuis bedraagt duizend gulden, een dag in een algemeen ziekenhuis kost gemiddeld 700 gulden. De zorg voor zwakzinnigen kost per dag aanzienlijk minder, 265 gulden. Dit blijkt uit cijfers van het COTG, het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg.

Iedere gezondheidsinstelling stelt haar eigen verpleegtarief vast. Aan de hand van onder meer personeelsbezetting, aantal bedden en huisvesting wordt zo'n tarief berekend. Vaste kosten (afschrijving, rente en personeelskosten) bepalen het merendeel van de verpleegtarieven. Deze kosten liggen bij algemene ziekenhuizen een stuk hoger dan bij andere zorginstellingen omdat zij per verpleegde meer apparatuur en personeel nodig hebben. Academische ziekenhuizen zijn nog duurder omdat deze zijn ingericht voor het verrichten van specifieke handelingen als hart- en levertransplantaties, bestraling van kankerpatiënten en neurochirurgie.

    • Herke van der Woude