Weer raketten Hezbollah in Zuid-Libanon

TEL AVIV, 14 AUG. De moslim-extremistische Hezbollah-beweging in Zuid-Libanon beschikt over nieuwe katjoesja-raketten die een groot deel van Noord-Israel kunnen bereiken. Volgens het Israelische leger liggen steden als Safad, Karmiël en Akko nu binnen het bereik van Hezbollah.

In totaal zou ongeveer een kwart miljoen mensen binnen het schootsveld van de nieuwe katjoesja's vallen. Het gaat om katjoesja's met een doorsnee van 240 millimeter, die een reikwijdte van maximaal veertig kilometer hebben. Volgens de Israelische pers kunnen de raketten ook met chemische koppen worden uitgerust. Naarmate de reikwijdte groter wordt, neemt het mogelijke gewicht van de explosieve lading echter af.

Volgens de Israelische opperbevelhebber heeft Hezbollah zich snel herbewapend na de op een mislukking uitgelopen militaire campagne van de regering-Peres tegen de moslim-extremisten in het voorjaar. Hezbollah beschikt thans over duizend katjoesja-raketten in Zuid-Libanon en heeft grote hoeveelheden wapens opgeslagen zodat haar aanhangers de strijd tegen een eventuele nieuwe Israelische militaire operatie in Zuid-Libanon lang kunnen volhouden.

Volgens de Israelische opperbevelhebber heeft Iran, met toestemming van Syrië, de raketten naar het door Syrië beheerste gebied in Zuid-Libanon gestuurd. Nu Hezbollah is uitgerust met deze lange-afstand katjoesja's zal de regering-Netanyahu zich volgens militaire commentatoren wel twee keer bedenken voordat zij tot een grote actie tegen Hezbollah overgaat.

Hezbollah beschikt thans over een wapen dat een psychologisch evenwicht met Israel schept. Beschieting van niet op oorlogshandelingen voorbereide steden in Noord-Israel, niet ver van het meer van Tiberias en de strategisch belangrijke havenstad Haifa, zou een effect op de burgerbevolking kunnen hebben dat vergelijkbaar is met dat van de Scud-raketten tijdens de Golfoorlog. De door Irak afgevuurde raketten leidden toen tot grote paniek in Tel Aviv.

Militaire commentatoren zeiden gisteravond dat het voor Israel een vrijwel onmogelijke opgave is de lanceringsinstallaties van de katjoesja-raketten te vernietigen. Deze kunnen in een korte tijd worden opgezet en even snel weer worden verplaatst. De commentatoren brachten in herinnering dat de Israelische luchtmacht er tijdens de militaire actie van dit voorjaar niet in is geslaagd om ook maar één lanceringsinstallatie van katjoesja-raketten te vernietigen.

De nieuwe katjoesja-raketten versterken de positie van Syrië in Zuid-Libanon omdat Damascus in ruil voor stopzetting van de Hezbollah-acties een hogere diplomatieke prijs kan vragen. Gebruik van de katjoesja's door Hezbollah zou tot zo'n felle reactie van Israel kunnen leiden dat vijandelijkheden tussen Israel en Syrië niet kunnen worden uitgesloten. In het bijzonder voor de nationalistische regering van Benjamin Netanyahu, die met de leuze 'vrede met veiligheid' aan de macht kwam, is het onaanvaardbaar dat een terroristische organisatie een kwart miljoen Israeliërs de stuipen op het lijf jaagt. Vanmorgen voerde Netanyahu in Jeruzalem al spoedoverleg met de burgemeesters van steden die nu door Hezbollah worden bedreigd.

De leider van Hezbollah, sjeik Hassan Nasrallah, heeft in een vraaggesprek met de Financial Times gezegd dat zijn organisatie nog wacht op wat Netanyahu te zeggen heeft. Dat is een indicatie dat Hezbollah in nauwe coördinatie met Syrië en Libanon een vergelijk met Israel over Zuid-Libanon niet uitsluit. Premier Netanyahu heeft de afgelopen weken in het openbaar verschillende malen de zogeheten Libanon-eerst opvatting (in het kader waarvan Israel zijn militairen uit Zuid-Libanon zou terugtrekken) verdedigd, maar steeds van Syrië nul op het rekest gekregen. Damascus wil een oplossing voor Zuid-Libanon koppelen aan een Israelische verplichting de hele Golan-hoogvlakte te ontruimen in het kader van een Israelisch-Syrisch vredesverdrag.